Slovník pojmov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > FAQ > Slovník pojmov

Dielo (Rozbaliť všetko)

 • Audiovizuálne dielo

 • Slovenské audiovizuálne dielo

 • Kinematografické dielo

 • Slovenské kinematografické dielo

 • Multimediálne dielo

 • Debutantské audiovizuálne dielo

 • Školské audiovizuálne dielo

 • Zvukovo-obrazový záznam

 • Nízkorozpočtové audiovizuálne dielo

 • Obtiažne audiovizuálne dielo

 • Dielo spoluautorov

 • Európske filmové dielo

Subjekty pôsobiace v audiovízii (Rozbaliť všetko)

 • Autor

 • Výrobca zvukovo-obrazového záznamu

 • Výrobca audiovizuálneho diela

 • Nezávislý producent v audiovízii

 • Distributér audiovizuálneho diela

 • Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia

 • Prevádzkovateľ retransmisie

 • Televízny vysielateľ zriadený zákonom

 • Televízny vysielateľ vysielajúci na základe licencie

Predlohy audiovizuálneho diela (Rozbaliť všetko)

 • Námet

 • Synopsa

 • Treatment

 • Literárny scenár

 • Storyboard

Formy podpory (Rozbaliť všetko)

 • Dotácia

 • Pôžička

 • Štipendium

Štátna pomoc (Rozbaliť všetko)

 • Štátna pomoc

 • Notifikácia

 • Minimálna pomoc

 • Individuálna štátna pomoc

 • Neoprávnená pomoc

 • Poskytovateľ štátnej pomoci

 • Príjemca

 • Oprávnené náklady

Iné (Rozbaliť všetko)

 • Vývoj

 • Produkcia

 • Nové formy uvádzania audiovizuálnych diel

 • Minoritný koprodukčný podiel

 • Vzdelávanie a profesionálna príprava

 • Odborný výskum

 • Výchova

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.