Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Medzinárodné podujatie DOK.Incubator s podporou AVF

Medzinárodné podujatie DOK.Incubator s podporou AVF

01. augusta, 2012

Audiovizuálny fond je jedným z významných podporovateľov novej vzdelávacej a tréningovej iniciatívy s názvom DOK.Incubator, ktorá je zameraná na tvorbu a produkciu európskych dokumentárnych filmov. Táto iniciatíva vznikla ako reakcia na novú situáciu v oblasti audiovízie, najmä v tvorbe a produkcii dokumentárnych filmov. Vplyv nových digitálnych médií, presun diváckeho záujmu k internetovým platformám, ale aj k novým obsahom a druhom - to všetko vedie k tomu, že oblasť dokumentárnej tvorby stráca významnú finančnú podporu zo strany verejnoprávnych televíznych vysielateľov. DOK.Incubator chce naučiť dokumentaristov, producentov a profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti ako využiť túto situáciu a nové výzvy, ktoré prináša.

V dňoch od 9. do 14. júla 2012 sa v juhočeskom meste Telč uskutočnil prvý zo série workshopov DOK.Incubator. Určený bol najmä pre tvorcov a producentov ôsmich projektov, ktoré organizátori workshopu vybrali z celkového počtu tridsať prihlásených projektov. Ide o rozpracované dokumentárne filmy, ktoré sú v štádiu hrubého zostrihu. Všetci účastníci workshopu - nielen vybraní tvorcovia, ale aj pozvaní pozorovatelia - absolvovali prezentácie odborníkov na najrôznejšie témy, od plánovania záverečných postprodukčných prác, cez medzinárodnú distribúciu a marketing až po festivalovú stratégiu a alternatívne spôsoby distribúcie dokumentárnych diel. Následne sa tvorcovia vybratých dokumentárnych projektov zúčastnili na intenzívnych skupinových konzultáciách k jednotlivým projektom.

Slovensko na workshope medzi vybranými projektami zastupoval projekt Feldvivék/Horná zem režisérky Vladislavy Plančíkovej a producenta Tomáša Kaminského, ktorého vznik podporil Audiovizuálny fond vo výzve číslo 3/2012. Ako pozorovateľ sa na workshope zúčastnil aj zástupca Audiovizuálneho fondu – režisér a producent Ivo Brachtl, člen odbornej komisie pre podprogram 1.2 (dokumentárne audiovizuálne diela). Prinášame aj jeho priamu reflexiu v podobe správy z pracovnej cesty.

Druhý workshop DOK.Incubator sa uskutoční za organizačného prispenia Asociácie nezávislých producentov a s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu v čase od 14. do 20. septembra 2012 v Bratislave.

Viac informácií o podujatí na http://dokincubator.net/

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.