Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Úprava činnosti kancelárie fondu

Úprava činnosti kancelárie fondu

01. októbra, 2019

So zámerom skvalitniť priestor pre osobnú komunikáciu zamestnancov kancelárie so žiadateľmi aj s odbornou verejnosťou a zefektívniť tak administratívny proces podpornej činnosti Audiovizuálny fond s účinnosťou od 1. októbra 2019 upravuje pravidlá pre osobné konzultácie so žiadateľmi aj stránkové hodiny pre odbornú verejnosť.

Kancelária fondu bude pre verejnosť prístupná okrem stredy každý pracovný deň v týždni od 9.00 do 14.00 hodiny. V stredu je nestránkový deň, počas ktorého budú zamestnanci fondu riešiť predovšetkým interné záležitosti kancelárie na pravidelných pracovných poradách. V tento deň nebude kancelária otvorená pre verejnosť a kontakt bude možný iba prostredníctvom elektronickej pošty. V ostatné dni je možné počas stránkových hodín osobne navštíviť kanceláriu predovšetkým za účelom doručenia alebo prevzatia písomností týkajúcich sa činnosti fondu. Na tento účel je otvorená podateľňa fondu každý deň okrem stredy v čase od 9.00 do 14.00 hod.

V súvislosti s úpravou režimu pre osobnú komunikáciu s odbornou verejnosťou kancelária fondu zaviedla aj stránkové hodiny administrátoriek jednotlivých programov a podprogramov podpornej činnosti fondu. Stránkové hodiny každej administrátorky sú zverejnené na webovom sídle fondu v rubrike Kontakty.

Počas uvedených stránkových hodín bude možná aj neohlásená osobná návšteva u každej jednotlivej administrátorky. Samozrejme, pre žiadateľov naďalej zostáva možnosť dohodnúť si vopred (telefonicky alebo elektronickou poštou) osobnú konzultáciu s príslušnou administrátorkou alebo s iným zamestnancom kancelárie fondu aj mimo určených stránkových hodín. Doručovanie a preberanie písomností (predovšetkým žiadosti, zmluvy, vyúčtovania a súvisiace dokumenty) určených pre jednotlivé administrátorky bude mimo ich stránkových hodín prebiehať na sekretariáte fondu prostredníctvom podateľne.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.