Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2019

Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2019

02. augusta, 2019

Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 7/2019. V nej môžu oprávnení žiadatelia od 1. augusta do 9. septembra 2019 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

Audiovizuálny fond aj v tejto výzve pokračuje v iniciatíve „MINIMAL“, ktorá v minulosti dala príležitosť vzniknúť trom filmom (Babie leto, Kandidát, Stanko) a ďalší (Stand Up) je pred dokončením. Zámerom tejto iniciatívy je primeranou finančnou sumou garantovať realizáciu aj verejné uvedenie nízkorozpočtových kinematografických diel ako vhodnej tvorivej aj producentskej príležitosti najmä pre mladých režisérov a/alebo producentov, respektíve producentských spoločností. Podpora projektov v zameraní „MINIMAL“ predstavuje overený spôsob vytvorenia príležitostí pre začínajúcich filmárov vo všetkých tvorivých profesiách. Na túto prioritu je na rok 2019 predbežne určená suma 300 000,- eur, pričom Audiovizuálny fond predpokladá podporiť dva projekty, ktoré spĺňajú uvedené kritériá a úspešne prejdú hodnotením. Projekty predložené v rámci iniciatívy „MINIMAL“ bude príslušná odborná komisia posudzovať a hodnotiť oddelene od ostatných žiadostí v rámci príslušného podprogramu.

Výzva je zároveň všeobecne zameraná na produkciu hraných, dokumentárnych a animovaných kinematografických diel s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta, na produkciu animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a tiež na zabezpečenie produkcie koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta. Priority v tejto výzve sú určené Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2019 a osobitný dôraz v tejto výzve fond kladie aj na dokončenie kinematografických diel, ktoré boli podporené v minulých výzvach na predchádzajúce fázy produkcie.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.