Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Verejné výberové konanie

Verejné výberové konanie

05. marca, 2018

Audiovizuálny fond verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike v súvislosti s plánovaným zriadením Slovenskej filmovej agentúry/Slovak Film Commission a v nadväznosti na uznesenie Rady Audiovizuálneho fondu č. 16/2018 zo dňa 20.2.2018
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu svoju písomnú žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu (ďalej len „žiadosť“) doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu sídla Audiovizuálneho fondu Grösslingová ul. 53, 811 09 Bratislava.
Uzávierka na predloženie žiadostí je 5. apríla 2018.
Pre doručenie žiadosti poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Pre doručenie žiadosti kuriérom alebo osobne je rozhodujúci dátum doručenia písomnej žiadosti kancelárii Audiovizuálneho fondu. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.