Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Jedenáste rokovanie Rady AVF

Jedenáste rokovanie Rady AVF

06. decembra, 2017

Jedenáste  rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017 sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

1.1. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 3/2017

1.2. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 4/2017

1.3. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 7/2017

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

2.2. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov

2.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Návrh nového znenia Smernice Audiovizuálneho fondu o vybavovaní sťažností

4.Rôzne

..

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.