Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

06. decembra, 2018

Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018 sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona – žiadosti predložené na základe výziev č. 5/2018 a 7/2018 (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

4. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov.

5. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.