Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu

Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu

07. augusta, 2018

Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018 sa uskutoční v utorok 14. augusta 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu

 

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona – žiadosti predložené na základe výzvy č. 3/2018 a 6/2018 (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na pristúpenie Audiovizuálneho fondu do medzinárodného projektu Green Screen

5. Návrh dodatkov k schémam štátnej pomoci SA.483344, SA.45652 a minimálnej pomoci DM-5/2016

6. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.