Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

08. januára, 2019

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v utorok 15. januára 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Informácia o predbežnom výsledku hospodárenia Audiovizuálneho fondu za rok 2018 a návrh rozpisu rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2019

4. Návrh výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu

5. Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci medzi Slovenským filmovým ústavom a Audiovizuálnym fondom

6. Návrh automatického výpočtu kreditu žiadateľa v podprograme 2.2 (festivaly a podujatia)

7. Návrh záväzného zoznamu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v roku 2018 distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike

8. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.