Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Návrhy na nových členov odborných komisií

Návrhy na nových členov odborných komisií

08. júna, 2012

Audiovizuálny fond vyhlásil pravidelnú verejnú výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií. Fond zverejňuje všetky doteraz predložené úplné návrhy a zároveň oznamuje, že možnosť predkladať ďalšie návrhy trvá až do 10.8.2012.

Odborné komisie sú poradnými orgánmi fondu a zriaďujú sa za účelom posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu. Komisie hodnotia jednotlivé žiadosti a vydávajú svoje stanovisko k výške aj forme poskytnutia dotácie alebo štipendia. Sú základným prvkom praktického výkonu podpornej činnosti fondu. Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na konkrétne projekty je tak výsledkom náročnej práce odborných komisií a zároveň odbornou zodpovednosťou ich členov voči verejnosti.

Audiovizuálny fond na základe skúseností z hodnotiaceho procesu pravidelne vyhodnocuje činnosť odborných komisií a aktualizuje ich zloženie aj na základe návrhov odbornej verejnosti. Zámerom fondu je permanentná evaluácia pôsobenia a pravidiel činnosti odborných komisií, pričom ich priebežné dopĺňanie a obmena ich zloženia sú prirodzenou súčasťou činnosti fondu.

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom ôsmom rokovaní 5. júna 2012 oboznámila s predbežnou informáciou riaditeľa fondu o doručených návrhoch kandidátov na členov odborných komisií. Vzhľadom na to, že problematike činnosti odborných komisií sa rada bude venovať aj na nasledujúcich zasadnutiach a zároveň potreba vymenovania nových členov odborných komisií je aktuálna až k jesennej výzve, rada rozhodla predĺžiť možnosť na predkladanie návrhov kandidátov až do 10. 8. 2012. Voľba nových členov odborných komisií a ich vymenovanie radou sú naplánované ako súčasť programu augustového zasadnutia rady fondu. Rokovania rady fondu sú v zmysle zákona verejné.

Ďakujeme všetkým navrhovateľom aj záujemcom o prácu v odborných komisiách za ich doterajší aktívny prístup k jednej z hlavných súčastí podpornej činnosti fondu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zoznam doručených úplných návrhov kandidátov na členov odborných komisií (priebežne aktualizované)

Program 1

Podpora vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel

Odborná komisia pre program 1.1 - hrané audiovizuálne diela:

Mgr. Silvia Arestová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Jozef Banyák (Arina s.r.o.)

Mgr. Vladimír Bednár (Slovenská asociácia producentov v audiovízii)

Mgr. art. Eva Borušovičová ArtD (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Hana Cielová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových klubov,  Slovenská asociácia producentov v audiovízii)

Mgr. art. Jozef Filo (Peter Malec, Ľubomír Slivka)

Vladimír Fischer (Markíza-Slovakia spol. s r.o.)

Mgr. art. Dana Garguláková (Magdaléna Glasnerová)

Mgr.Art Katarína Gažová (Slovenská produkčná a.s.)

Mgr. Stanislav Gurka (Katarína Svetková)

Prof. Jan Gogola (Martin Šmatlák)

Mgr. Emília Jarošová (Formats Pro Media s.r.o.)

Jana Kákošová (Markíza-Slovakia spol. s r.o.)

Mgr. Martin Kočiško  (Asociácia slovenských filmových klubov)

Mgr. art. Peter Krištúfek (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Marta Lamperová (BFilm s.r.o.)

Mgr. Iveta Malachovská PhD. (Arina s.r.o.)

Mgr. Matej Mináč (Juraj Steiner)

Mgr. Art. Branislav Mišík (Slovenská produkčná a.s.)

Peter Nagel (Art Film, n.o.)

Roman Olekšák (Markíza-Slovakia spol. s r.o.)

Mgr. Ivan Predmerský (Slovenská produkčná a.s.)

Mgr. Juraj Ráyman (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Zuzana Ricottiová (Lívia Filusová)

Mgr. Viliam Richter (Yvonne Vavrová)

PhDr. Jozef Slovák (Martin Šmatlák)

PhDr. Mgr. Branislav Slyško (Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Katarína Vanžurová)

Mgr. Štefan Uhrík (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Odborná komisia pre podprogram 1.2 -  dokumentárne audiovizuálne diela:

Mgr. Jozef Banyák (Arina s.r.o.)

Mgr. art. Peter Dimitrov Art.D (Arina s.r.o.)

Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových klubov,  Slovenská asociácia producentov v audiovízii)

Mgr. Katarína Farkašová (Martin Šmatlák)

Mgr. art. Jozef Filo (Peter Malec, Ľubomír Slivka)

Mgr.Art. Dana Garguláková (Magdaléna Glasnerová)

Mgr.Art Katarína Gažová (Slovenská produkčná a.s.)

Prof. Jan Gogola (Martin Šmatlák)

Mgr. Dušan Hudec (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Emília Jarošová (Formats Pro Media)

Mgr. Martin Kočiško  (Asociácia slovenských filmových klubov)

Mgr. Gerhard Komora CSc. (Formats Pro Media s.r.o.)

Mrg. art. Peter Krištúfek (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Marta Lamperová (BFilm s.r.o.)

Mgr. Art. Branislav Mišík (Slovenská produkčná a.s.)

Ing. Bc. Marián Petro (Martin Šmatlák)

Mgr. Ivan Predmerský (Slovenská produkčná a.s.)

Zuzana Ricottiová (Lívia Filusová)

doc. Mária Ridzoňoová-Ferenčuhová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Viliam Richter (Yvonne Vavrová)

PhDr. Mgr. Branislav Slyško (Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Katarína Vanžurová)

doc. Mgr. Vladimír Štric (Anton Szomolányi

Mgr. Štefan Uhrík (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Vanda Vacvalová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Odborná komisia pre podprogram 1.3 - animované audiovizuálne diela:

Ing. Ladislav Dedík (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr.Art Katarína Gažová (Slovenská produkčná a.s.)

Gabriela Klaučová (Martin Šmatlák)

Mgr. Martin Kočiško  (Asociácia slovenských filmových klubov)

Mgr. art. Vladimír Král (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Mgr. Marta Lamperová (BFilm s.r.o.)

Mgr. Art. Branislav Mišík (Slovenská produkčná a.s.)

Jaroslav Niňaj (Jaroslav Baran)

Mgr. Ivan Predmerský (Slovenská produkčná a.s.)

Mgr. Ivana Šebestová Art.D (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Odborná komisia pre podprogram 1.4 -  audiovizuálne diela primárne určené pre iný spôsob uvádzania na verejnosti než je kino distribúcia a televízne vysielanie:

Mgr. Emília Jarošová (Formats Pro Media s.r.o.)

Mgr. Martin Kočiško (Asociácia slovenských filmových klubov)

Mgr. Gerhard Komora CSc. (Formats Pro Media s.r.o.)

Mgr. Ivana Šebestová Art.D (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Program 2

Podpora rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti

Odborná komisia pre program 2:

Mgr. Silvia Arestová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Peter Černák (Continentalfilm)

Mgr.Art. Kateřina Javorská (MFF Piešťany, o.z.)

Mgr. Marta Lamperová (BFilm s.r.o.)

prof. PhDr. Peter Michalovič (Asociácia slovenských filmových klubov)

Peter Nagel (Art Film, n.o.)

Mgr. Art. Veronika Ondrejková-Paštéková (Continental film s.r.o.)

Mgr. Ľubomír Slivka (Juraj Nvota)

Doc. Mgr. Anton Szomolányi ArtD ( Film2000 s.r.o.

Mgr. Vanda Vacvalová (Asociácia nezávislých producentov, Creative Industry Forum)

Ing. Andrej Zmeček (Mediálny Inštitút)

Program 3

Podpora výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej činnosti

Odborná komisia pre program 3:

Mgr. Gerhard Komora CSc. (Formats Pro Media s.r.o.)

Mgr. Martin Palúch PhD (Asociácia slovenských filmových klubov)

Mgr. Martin Porubjak (Marian Puobiš)

PhDr. Nataša Slavíková (Magdaléna Glasnerová)

Ing. Andrej Zmeček  (Mediálny Inštitút)

Program 4

Podpora rozvoja technológií

Odborná komisia pre program 4:

Peter Černák (ˇunia digitálnych kín)

Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových klubov,  Slovenská asociácia producentov v audiovízii)

Mgr. Martin Kočiško  (Asociácia slovenských filmových klubov)

Anton Ondrejka (Martin Šmatlák)

Mgr. Ľubomír Slivka (Juraj Nvota)

Eva Zibriková  (Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR)

Ing. Marián Vertaľ  (Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR)

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.