Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Oznam pre prispievateľov do fondu

Oznam pre prispievateľov do fondu

08. júna, 2012

Audiovizuálny fond od 1. júna 2012 sprístupnil na internetovej adrese http://prispevky.avf.sk novú verziu registračného a informačného systému pre prispievateľov finančných prostriedkov do fondu. Povinnosť platiť príspevky do Audiovizuálneho fondu určuje zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Podľa § 30 tohto zákona osoby, ktoré platia príspevok do fondu, sú povinné tento príspevok odviesť bezhotovostne a predložiť fondu vyúčtovanie odvedeného príspevku každoročne najneskôr do 31. júla.

Hlavným cieľom tohto systému je poskytnúť prispievateľom jednoduchý a účelný nástroj na výpočet sumy finančného príspevku do Audiovizuálneho fondu a na predloženie vyúčtovania odvedeného príspevku. Nový systém poskytuje flexibilnejšie vyhotovenie a spracovanie jednotlivých vyúčtovaní, ich účelnú kontrolku, ako aj efektívnejšiu komunikáciu medzi fondom a prispievateľmi.

Kancelária Audiovizuálneho fondu v tejto súvislosti zdôrazňuje, že prostredníctvom registračného systému pre prispievateľov je už teraz možné splniť si túto povinnosť za rok 2011, aby sa tak predišlo prípadným sankciám za oneskorené predloženie vyúčtovania alebo za úhradu vyúčtovaného príspevku po termíne 31.7.2012.

Audiovizuálny fond v zmysle § 30 ods. 2 zákona uskutočňuje priebežnú kontrolu príspevkov za rok 2010 a 2011 a v prípadoch neúspešnej predžalobnej výzvy pristupuje aj k vymáhaniu nezaplatených príspevkov a úrokov z omeškania súdnou cestou.

Podrobnosti týkajúce sa príspevkov vrátane výkladu príslušných ustanovení zákona sa nachádzajú v Metodickom usmernení pre platiteľov príspevkov do Audiovizuálneho fondu. V prípade potreby kancelária fondu poskytne ktorémukoľvek prispievateľovi administratívnu alebo právnu konzultáciu vo veci výpočtu a úhrady príspevku do fondu. O konzultáciu je možné požiadať telefonicky na čísle 02 5923 4451 (Ing. Viera Budayová) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: prispevky@avf.sk.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.