Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 4. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

4. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

09. apríla, 2019

Štvrté rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Voľba predsedu Rady Audiovizuálneho fondu a podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu

2. Otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu, určenie termínu aj poradia vypočutia kandidátov a voľby riaditeľa

3. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

4. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

4.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

5. Návrh Výročnej správy a účtovnej závierky Audiovizuálneho fondu za rok 2018

6. Návrh na zmenu a doplnenie VP AVF č. 5/2018 Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2019

7. Návrh zmluvy o spolupráci medzi Slovenským filmovým ústavom a Audiovizuálnym fondom pri realizácii projektu „Marché du film, Cannes 2019“

8. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov

9. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.