Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Šieste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

Šieste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

10. júna, 2021

6. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 o 14.00 hod. v kine Lumière v sále K2 na Špitálskej č. 2206/4 v Bratislave

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

2.1. Informácia z rokovania odbornej komisie pre podprogram 1.1 k protokolu č. HF 2/2021

2.2. Informácia z rokovania odbornej komisie pre podprogram 1.5 k protokolu č. MK 2021/2 1.5

2.3. Informácia z rokovania odbornej komisie pre podprogram 1.3 k protokolu č. AF 1 1 3 dotácia

2.4. Informácia z rokovania odbornej komisie pre program 3 k protokolu č. EVV 1 4 2021 dotácia

2.5. Informácia z rokovania odbornej komisie pre program 2 k protokolu č. Dist/b-3/2021/P2.1

2.6. Informácia z rokovania odbornej komisie pre program 4 k protokolu č. Digi 1-4 2021 P4

2.7. Informácia z rokovania odbornej komisie pre podprogram 2.3 k protokolu č. APK 2.3 2021-1

3. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry

3.1. Showreel, projekt Green Screen, účasť na online stretnutiach EUFCN, AFCI, EFAD, BPX workshop, plánovaná fyzická účasť na medzinárodných festivaloch

3.2. Vývoj európskej environmentálnej kalkulačky EURECA – aktuálna fáza a ďalšie kroky

3.3. Implementácia podpory environmentálneho nakrúcania v rámci AVF – možnosť preplácania výdavkov spojených s environmetálnym nakrúcaním vs. certifikácia a percentuálne navýšenie rozpočtu na základe manuálu

3.4. Rozšírenie programu 5 – podpora audiovizuálneho priemyslu o krátke filmy a zahraničné reklamy

3.5. Téma Brexit a kultúrny test – zmena Vyhlášky MK SR o filmovom projekte a pridania predmetných krajín do kultúrneho testu

3.6. Transpozícia AVMS – rozšírenie zdrojov AVF o príspevky od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie zo zahraničia

4. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

4.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

5. Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na roky 2022, 2023 a 2024

6. Sťažnosť ANP proti vybaveniu sťažnosti č. 23/2021

7. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy č. AVF 393/2019-6/1.1.2 na realizáciu projektu „Mami, kúp mi psa“ prijímateľa Furia Film plus s.r.o.

8. Návrh na úpravu VP AVF č. 3/2018 Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry

9. Návrh na aktualizáciu vzorovej zmluvy pre podprogram 2.3

10. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.