Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Deviate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017

Deviate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017

10. októbra, 2017

Deviate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017 sa uskutoční v utorok 17. októbra 2017 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Záznam z rozhodovania mimo rokovania rady Audiovizuálneho fondu zo 4.10.2017 podľa čl. 10 ods. 5 Rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

2.2. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa:

2.2.1. zmluvy č. AVF 494/2016-6/1.1.3 na realizáciu projektu „Krásne časy“ prijímateľa „Sardinka Production s.r.o.“

2.2.2. zmluvy č. AVF 909/2017-1/1.4.1 na realizáciu projektu „Za hviezdami“ prijímateľa „Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta“

2.2.3. zmluvy č. AVF 915/2017-1/1.4.1 na realizáciu projektu „Výlet“ prijímateľa „Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta“

2.3. Výzva na vrátenie na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu „ĽUDSKÁ TVÁR / The human face“ prijímateľa „LECA production, s.r.o.”

2.4. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Návrh na vymenovanie členov Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

4. Návrh Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018

5. Návrh nového znenia vnútorného predpisu AVF č. 2/2016 Smernica AVF o verejnom obstarávaní

6. Návrh Smernice o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie

7. Návrh výzvy číslo 1/2018

8. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.