Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rok zvýšenej podpory distribúcie

Rok zvýšenej podpory distribúcie

10. decembra, 2020

Audiovizuálny fond v roku 2020 dosiahol v podpore distribúcie audiovizuálnych diel historicky najvyššie ukazovatele za celých jedenásť rokov svojej činnosti. Stalo sa tak v čase, keď výkonnosť filmovej distribúcie v dôsledku prijatých opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 klesla na historicky najnižšiu úroveň za posledné desaťročie. Dôvodom tohto stavu je opakované a dlhodobé prerušenie prevádzky kín na Slovensku.

Fond v celom podprograme 2.1 určenom na podporu distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel rozdelil v tomto roku historicky najvyššiu celkovú sumu 738 500 eur, ktorou podporil spolu 101 žiadostí. Podiel podporených projektov dosiahol 87 % z celkového počtu podaných žiadostí a priemerná suma podpory na jednu žiadosť je 7 312 eur. Podiel podporených žiadostí na distribúciu je zároveň najvyšší spomedzi všetkých oblastí podpornej činnosti fondu (s výnimkou „automatickej“ podpory návštevnosti kín).

Aj na distribúciu slovenských audiovizuálnych diel a zahraničných filmov fond v roku 2020 rozdelil historicky najviac finančných prostriedkov. Celková podpora distribúcie dosiahla v tomto roku sumu 612 900 eur, čo je takmer 83% prostriedkov z celého podprogramu 2.1. Medziročný nárast podpory distribúcie o 180 tisíc eur (takmer 42% zvýšenie oproti roku 2019) bol možný len vďaka osobitnému príspevku, ktorý fond v auguste tohto roku dostal od ministerstva kultúry na mimoriadnu podporu kín a distribúcie v tomto roku.

Podpora distribúcie slovenských filmov tiež dosiahla v roku 2020 najvyššie parametre. Z počtu 48 doručených žiadostí fond podporil distribúciu 43 slovenských audiovizuálnych diel celkovou sumou 390 200 eur, čo predstavuje 65% z požadovanej sumy. Aj priemerná suma na jednu žiadosť bola doteraz najvyššia, keď dosiahla sumu 9 074 eur. V oblasti podpory distribúcie zahraničných kinematografických diel fond 46 podporeným žiadostiam poskytol finančné prostriedky v sume 222 700 eur, pričom priemerná podpora na jednu žiadosť dosiahla najvyššiu sumu 4 841 eur.

V roku 2020 máme tak historicky najvyššiu celkovú sumu rozdelenú v podprograme 2.1, najvyšší podiel podporených žiadostí aj najvyššiu priemernú sumu na žiadosť. Podpora samotnej distribúcie v podprograme 2.1 je tiež historicky najvyššia a jej nárast oproti roku 2019 je 42%. Vo všetkých finančných ukazovateľoch tak podpora distribúcie preukázateľne dosiahla v roku 2020 najvyššie čísla za celé obdobie existencie fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.