Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

11. júla, 2019

Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v stredu 17. júla 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania
1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu
2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu
2.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení
3. Návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 7/2019
4. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie prezentácie a propagácie SPP
5. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.