Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022

12. januára, 2022

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022 sa uskutoční v utorok 18. januára 2022 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Voľba člena/členky Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry

3.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na úpravu VP AVF č. 4/2018 a VP AVF č. 1/2020

5.Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.