Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Manažérkou Slovenskej filmovej agentúry sa stala Zuzana Bieliková

Manažérkou Slovenskej filmovej agentúry sa stala Zuzana Bieliková

12. júna, 2018

Na základe verejného výberového konania sa manažérkou Slovenskej filmovej agentúry/Slovak Film Commission od 1. júna 2018 stala MgA. Zuzana Bieliková. Audiovizuálny fond zriaďuje Slovenskú filmovú agentúru (SFA) ako svoju novú organizačnú zložku.

Hlavnými úlohami SFA budú najmä intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu, prezentácia a sprostredkovanie tvorivých, pracovných aj podnikateľských príležitostí pre slovenských profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnej kultúre a priemysle s dôrazom na všetky fázy vzniku a realizácie audiovizuálnych diel, prezentácia súvisiacich služieb aj jednotlivých regiónov Slovenska s cieľom zvyšovania zamestnanosti obyvateľov a profesionálov v audiovízii, ako aj posilnenie dopytu po dodávateľoch služieb súvisiacich s výrobou filmov (prenájom techniky, produkčné a postprodukčné služby, animácia, výroba dekorácií, zvuková výroba, ubytovanie, doprava, catering a pod.).

Tieto ciele bude SFA dosahovať prostredníctvom aktívnej prezentácie na Slovensku aj v zahraničí na filmových trhoch, osobných stretnutiach a na osobitných podujatiach. Medzi činnosti SFA bude patriť aj vytvorenie a priebežná aktualizácia verejnej databázy o filmovej infraštruktúre v Slovenskej republike, webovej stránky i tlačových materiálov o slovenskom audiovizuálnom prostredí, poskytovanie odborného poradenstva či aktívna spolupráca so zahraničnými filmovými komisiami a s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v audiovízii. Prirodzenou ambíciou SFA je stať sa členom medzinárodnej organizácie EUFCN (European Film Commissions Network), ktorá v súčasnosti združuje 97 národných a regionálnych filmových agentúr z 29 európskych krajín.

Primárnym zameraním SFA je prilákať na Slovensko a do jeho regiónov producentov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel a progresívnym spôsobom zefektívniť prínosy audiovizuálnej produkcie pre regióny Slovenska aj pre zahraničných i domácich producentov alebo investorov. Sekundárnym cieľom je aj podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Zuzana Bieliková je absolventkou filmovej produkcie na pražskej FAMU a má za sebou takmer 15 rokov odbornej praxe na rozličných pozíciách vo filmovej produkcii. Aktívne sa venovala aj zahraničnému filmovému marketingu, vďaka čomu získala dobrú znalosť o aktuálnej situácii na filmovom a televíznom trhu v medzinárodnom kontexte. Má skúsenosti s prípravou projektov na najväčšie filmové a televízne podujatia (Marché du film v Cannes, European Film Market v Berlíne, medzinárodný filmový a televízny trh Discop a ďalšie), ako aj rozsiahlu databázu kontaktov na filmových producentov, expertov, predajcov, distribútorov a režisérov. Spomedzi troch prihlásených uchádzačov Zuzanu Bielikovú odporučila na pozíciu manažérky SFA odborná komisia, v ktorej mali okrem členov rady fondu zastúpenie aj Slovenský filmový ústav a profesijné združenia z oblasti audiovízie (Asociácia nezávislých producentov, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenská filmová a televízna akadémia a Únia filmových distribútorov SR).

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.