Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017

13. februára, 2017

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2017 sa uskutoční v utorok 21. februára 2017 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

2. Rozhodovanie o novom návrhu zmluvy podľa § 22 ods. 5 zákona (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

5. Návrh na zmenu a doplnenie vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu

6. Návrh výzvy č. 6/2017

7. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

8. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.