Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

13. februára, 2018

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018 sa uskutoční v utorok 20. februára 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania
1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona – žiadosti predložené na základe výzvy č. 1/2018 (neverejné rokovanie)
2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu
2.1.1. Aktuálna informácia o príprave novely zákona
2.1.2. Vyúčtovanie príspevku zo štátneho rozpočtu za rok 2017
2.1.3. Návrh fiškálneho rámca na roky 2019 - 2021
2.1.4. Informácia o podmienkach výkonu zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Audiovizuálnym fondom a SPP a. s.
2.1.5. Informácia o príprave partnerskej účasti Audiovizuálneho fondu na realizácii programov kreatívnych centier
2.2. Nový návrh zmluvy predložený podľa § 22 ods. 5 zákona na projekt „Láska z celuloidu“ žiadateľa Artichoke s.r.o. číslo žiadosti 632/2017-7/1.1.2
2.3. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy č. AVF 96/2017-2/1.2.2 na realizáciu projektu „Pozsony in der zukunft (alt. názov Drakula na koľajniciach)“ prijímateľa „I.N.P. s.r.o.“ - pokračovanie v rokovaní
2.4. Kontrola plnenia úloh a uznesení
3. Návrh na vyhlásenie verejného výberového konania na obsadenie pracovnej pozície manažér Slovenskej filmovej agentúry
4. Diskusia o možných úpravách procesu hodnotenia žiadostí
5. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.