Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

16. mája, 2018

Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 22. mája 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1.Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona – žiadosti predložené na základe výzvy č. 1/2018 až 3/2018 (neverejné rokovanie)

2.1. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 1/2018 odborná komisia 2.3

2.2. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 3/2018 odborná komisia 2.1

2.3. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2018 odborná komisia 1.1

2.4. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2018 odborná komisia 1.2

2.5. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2018 odborná komisia 1.3

2.6. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2018 odborná komisia 1.5

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Oznámenie Ministerstva financií SR k návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu Audiovizuálneho fondu na roky 2019 až 2021

3.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3.4. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov

4. Návrh nového znenia vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu

4.1. Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu

4.2. Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (pokračovanie v prerušenom rokovaní) – návrh Asociácie nezávislých producentov

4.3. Návrh na úpravu vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu (uplatnenie podielu fondu podľa § 18 ods. 4 zákona

5. Rôzne


Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.