Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 4/2012

Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 4/2012

16. augusta, 2012

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom zasadnutí 15. augusta 2012 schválila výzvu č. 4/2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie. Návrh štvrtej výzvy predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák v nadväznosti na schválenú Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2012.

Štvrtá výzva v roku 2012 je zameraná na produkciu audiovizuálnych diel vo všetkých podprogramoch pre hrané, dokumentárne a animované diela, ako aj pre žiadosti v podprograme pre debutantské a školské diela.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu je možné predkladať v období od 20. augusta  2012  do 20. septembra 2012.

Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu žiadostí v tejto výzve je 1 250 000,- eur.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.