Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Siedme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020

Siedme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020

16. septembra, 2020

Siedme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020 sa uskutoční v utorok 22. septembra 2020 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Voľba podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu

3. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3.1.Informácia z rokovania odbornej komisie pre program 2 k protokolu Dist/c-3/2020/P2.1.1

4. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

4.2. Informácia o prijatých žiadostiach vo výzve 9/2020

4.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

5. Námietka kontrolovaného subjektu voči návrhu zápisnice o výsledku kontroly č. 001/2020-DK

6. Sťažnosť A. Bonzela postúpená z Ministerstva kultúry SR (pokračovanie)

7. Rozprava k príprave návrhu štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021

8. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.