Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

17. januára, 2018

V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 8/2018 zo 16. januára 2018 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018.

Vyhlásením týchto výziev Audiovizuálny fond otvára možnosť podávať v určených termínoch žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo všetkých oblastiach podpornej činnosti: vývoj a produkcia audiovizuálnych diel v programe 1, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel v podprograme 2.1, v programe 3 výskum, vzdelávanie, edičná činnosť a v programe 4 rozvoj audiovizuálnych technológií. Program 5 – podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike je otvorený celoročne bez určených termínov uzávierok. Podprogramy 1.4 - školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, 2.2 - verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike a 2.3 - podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela sú už predmetom výzvy 1/2018, ktorú fond vyhlásil v októbri minulého roku.

Vo výzve 2/2018, ktorá je zameraná na zabezpečenie produkcie kinematografických diel v programe 1, sa Audiovizuálny fond v čiastočne upravenej verzii vracia k osobitnej priorite „MINIMAL“. V minulosti na základe tejto iniciatívy fondu vznikli už tri nízkorozpočtové diela mladých tvorcov (filmy Kandidát, Stanko a Babie leto). Úpravou priority „MINIMAL“ vo výzve 2/2018 fond zohľadnil pripomienky a požiadavky, ktoré vzišli z komunikácie s odbornou verejnosťou. Táto priorita je aktuálne zameraná na podporu produkcie dlhometrážnych hraných kinematografických diel začínajúcich režisérov a/alebo producentov, respektíve producentských spoločností. Celkové náklady na realizáciu takéhoto diela nesmú presiahnuť sumu 500 000,- eur a vecným výstupom z podporenej žiadosti musí byť hotový film uvedený do kinodistribúcie. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti zreteľne uviesť, že sa uchádza o podporu v rámci priority „MINIMAL“ a takto prihlásené diela bude odborná komisia posudzovať v samostatnom protokole, oddelene od ostatných žiadostí. Na podporu uvedenej priority fond v roku 2018 predbežne vyčlenil sumu 300.000,- eur, pričom prípadné nevyčerpané prostriedky určené na tento účel vo výzve 2/2018 budú presunuté do nasledujúcej výzvy na podporu produkcie kinematografických diel.

Úplné znenie všetkých aktuálnych výziev, priority v jednotlivých programoch a podprogramoch, celkové sumy finančných prostriedkov predbežne určených na jednotlivé výzvy a tiež jednotlivé termíny určené na predkladanie žiadostí sú zverejnené v sekcii Výzvy.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.