Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Štvrté rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

Štvrté rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

17. apríla, 2018

Štvrté. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

2.2. Výsledky hospodárenia Audiovizuálneho fondu za prvý štvrťrok 2018

2.3. Informácia o žiadostiach doručených vo výzve 1/2018, podprogram 2.3

2.4. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Návrh Výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2017

4. Návrh nového znenia vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu

4.1. Organizačný a rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu

4.2. Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

4.3. Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry

5. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.