Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Robert Ťavoda zvolený za predsedu Rady AVF

Robert Ťavoda zvolený za predsedu Rady AVF

17. apríla, 2019

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom štvrtom rokovaní dňa 16. apríla 2019 zvolila Ing Roberta Ťavodu za svojho predsedu a Mgr. Iva Brachtla za podpredsedu. Zároveň na tomto rokovaní sa otvorili dve obálky s prihláškami do výberového konania na funkciu riaditeľa. Rada skonštatovala, že obaja kandidáti, PhDr. Mgr. art Branislav Slyško a Prof. PhDr. Martin Šmatlák, spĺňajú predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Audiovizuálneho fondu určené zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špecifikované vo výzve na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu. Rada určila termín verejnej prezentácie predložených projektov a vypočutia kandidátov, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2019 od 10.00 hodiny v kinosále K2 kina Lumière na Špitálskej ulici č. 2206/4 v Bratislave.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.