Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada AVF vymenovala členov odborných komisií

Rada AVF vymenovala členov odborných komisií

18. augusta, 2016

Po verejnej výzve fondu na predloženie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu sa rada fondu na svojom augustovom zasadaní zaoberala aj vymenovaním ich členov.

Výzvu na predkladanie návrhov kandidátov do odborných komisií fond zverejnil v júni tohto roku, nakoľko problematiku obsadzovania odborných komisií fondu ich kvalifikovanými členmi považuje za jednu z kľúčových otázok svojho fungovania a podpornej činnosti. Na základe tejto výzvy 21 subjektov predložilo fondu 52 návrhov kandidátov za členov odborných komisií, pričom jeden kandidát mohol byť navrhnutý aj do viacerých komisií. Medzi navrhovateľmi jednoznačne dominovali producentské profesijné združenia. Väčšina navrhovateľov alebo ich zástupcov sa zúčastnila aj na verejnej prezentácii návrhov, ktorá sa uskutočnila 15. augusta 2016 ako prvý bod programu siedmeho rokovania rady fondu. Cieľom bolo najmä prezentovať jednotlivé návrhy kandidátov pred členmi rady fondu aj s prípadnou diskusiou k týmto návrhom – vrátane kritérií, ktoré by mali spĺňať členovia odborných komisií Audiovizuálneho fondu, nakoľko táto otázka je rozhodujúca pre zabezpečenie potrebnej miery odbornosti pri praktickom výkone podpornej činnosti fondu.

Možnosť osobne prezentovať svoje návrhy využilo dvanásť navrhovateľov, ktorí členom rady predstavili a zdôvodnili svoje návrhy na členov odborných komisií.

Rada Audiovizuálneho fondu následne v utorok 16. augusta 2016 pokračovala v programe svojho siedmeho rokovania a okrem iného aj vymenovala zvolených kandidátov za členov odborných komisií.

Z 52 navrhnutých kandidátov rada vymenovala 37 členov odborných komisií, pričom 27 z nich v príslušnej komisii doteraz ešte nepôsobilo. Vymenovaním nových členov odborných komisií tak dôjde k výraznej obmene zloženia komisií, a to predovšetkým v komisiách pre program 1.

Rada Audiovizuálneho fondu vymenovala na obdobie dvoch rokov do funkcie člena odbornej komisie pre:

podprogram 1.1

 • Alena Bodingerová
 • Maroš Hečko
 • Michal Kollár
 • Katarína Mišíková
 • Peter Nagel
 • Richard Nemec
 • Zuzana Očenášová
 • Tereza Polachová
 • Branislav Slyško

 • podprogram 1.2

 • Katarína Holubcová
 • Ingrid Mayerová
 • Ivana Pauerová – Miloševič
 • Marián Petro
 • Mária Ridzoňová – Ferenčuhová
 • Yvonne Vavrová

 • podprogram 1.3

 • Žofia Bosáková
 • Norbert Držiak
 • Gabriela Klaučová
 • Marek Královský
 • Juraj Krásnohorský
 • Martin Vandas

 • podprogram 1.4

 • Zora Jaurová
 • Michal Juhás
 • Marián Petro

 • podprogram 1.5

 • Aleš Hudský
 • Daniela Chlapíková
 • Alexandra Strelková

 • program 2

 • Zora Jaurová
 • Kateřina Javorská
 • Peter Michalovič
 • Veronika Paštéková
 • Katarína Tomková
 • Jozef Valachovič

 • program 3

 • Peter Gavalier
 • Michal Juhás

 • program 4

 • Ľubomír Beňo
 • Peter Gavalier

Zoznam všetkých aktívnych členov odborných komisií vrátane ich funkčného obdobia a stručných životopisných údajov sa nachádza na podstránke odbornej komisie pre každý program alebo podprogram.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.