Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora kinám pripravená

Podpora kinám pripravená

20. októbra, 2020

Audiovizuálny fond operatívne poskytuje finančnú pomoc kinám na Slovensku určenú najmä na zmiernenie dôsledkov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Na tento účel fond dostal od ministerstva kultúry aj osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu.

Fond v rámci mimoriadnej výzvy 9/2020 rozdelí 502 400 eur medzi všetkých 57 prevádzkovateľov kín, ktorí načas podali žiadosť. Rada fondu po uzávierke výzvy rozhodla o zvýšení jednotkovej sumy podpory pre jednosálové kiná z 2 500 eur na 3 400 eur a zvýšila aj sumu pre každú kinosálu vo viacsálovom kine z pôvodných 2 000 eur na 2 650 eur. Spolu tak fond pomôže 176 kinosálam, čo je takmer 80 percent všetkých štandardných kinosál po celom Slovensku.

Aktuálne pri zohľadnení obmedzenia prevádzky kín rada fondu operatívne schválila Aktuálne pri zohľadnení obmedzenia prevádzky kín rada fondu operatívne schválila vzorovú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výzve č. 9/2020.. Táto úprava zohľadňuje aj zatvorenie prevádzky kina v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci a fond poskytne finančné prostriedky podporeným kinám aj pri tomto dočasnom obmedzení. Poskytnutá dotácia je v princípe určená na zabezpečenie programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie nových slovenských alebo európskych filmov. Poskytnuté prostriedky však môžu prijímatelia použiť aj na prezentáciu a propagáciu programu filmových predstavení a komunikáciu s publikom, na dodržiavanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj na svoje prevádzkové náklady vrátane obdobia, počas ktorého musia byť kiná zavreté. Jednotlivé dotácie z výzvy 9/2020 fond prijímateľom operatívne poskytne naraz v jednej splátke. Podporené kiná môžu tieto prostriedky použiť a vyúčtovať až do 31. júla 2021.

Audiovizuálny fond v komunikácii s podporenými žiadateľmi aktuálne ukončuje celý administratívny proces tak, aby v čo najkratšom čase mohlo dôjsť k nadobudnutiu účinnosti jednotlivých zmlúv a tým aj k prevodu finančných prostriedkov žiadateľom.

Napriek tomu, že mimoriadna výzva 9/2020 sa stretla s početnou a pozitívnou odozvou žiadateľov, Audiovizuálny fond eviduje aj dodatočné vyjadrenia viacerých prevádzkovateľov kín, ktorí do uzávierky výzvy z rôznych dôvodov nemohli predložiť svoju žiadosť. Fond preto aktuálne hľadá administratívne aj finančné riešenie ako dodatočne podporiť aj týchto žiadateľov a vyjsť tak v ústrety ďalšej existencii a prevádzke čo najväčšieho počtu kinosál na Slovensku.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.