Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zvýšená podpora vývoja

Zvýšená podpora vývoja

21. januára, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu schválila na svojom prvom rokovaní v roku 2021 návrh riaditeľa fondu Martina Šmatláka na zvýšenie sumy určenej na podporu žiadostí o dotáciu na vývoj audiovizuálnych diel v druhom termíne výzvy 5/2020. Zvýšením o 160 tisíc eur sa disponibilná suma oproti pôvodnej viac ako zdvojnásobila, čo umožnilo podporiť všetky žiadosti odporúčané odbornými komisiami. Celková suma podpory producentského vývoja v druhom termíne výzvy tak dosiahla 310 tisíc eur, ktoré fond rozdelil medzi 22 podporených projektov vo všetkých rodoch audiovizuálnych diel: hrané (8), dokumentárne (12) a animované (2). Zároveň sa týmito rozhodnutiami ukončila podporná činnosť fondu za uplynulý rok.

Fond v ôsmom roku existencie samostatnej výzvy pre dotácie na producentský vývoj (uplatňuje sa ako systémové riešenie od roku 2013) rozdelil doteraz najviac finančných prostriedkov na túto dôležitú fázu prípravy audiovizuálneho diela. Zároveň je to intenzívnejšia podpora tých producentských a tvorivých činností, ktoré môžu podporení žiadatelia realizovať aj v čase opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Na podporu 46 projektov vo výzve 5/2020 fond vlani poskytol dotácie v celkovej výške 653 400 eur, čo predstavuje priemernú podporu na jednu žiadosť v sume vyše 14 tisíc eur. Pritom hraných diel bolo vo vývoji podporených celkom šestnásť, dokumentárnych 23 a animovaných sedem. Počet podporených žiadostí na producentský vývoj je tak najvyšší za ostatných päť rokov. Spolu s dlhodobo a kontinuálne rastúcou podporou štipendií určených na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel je podpora fondu v roku 2020 prísľubom ďalšieho rozvoja audiovizuálnej kultúry na Slovensku.

V tomto trende bude fond pokračovať aj v tomto roku, pričom zaktualizuje svoj prieskum efektivity podpory vývoja so zameraním na podiel projektov, ktoré postúpili do ďalšej fázy svojej realizácie. Výskum, ktorý za obdobie 2010 – 2018 fond urobil pred dvomi rokmi, potvrdil, že viac ako 55% žiadostí podporených vo vývoji pokračuje ďalej do produkcie. To predstavuje nadpriemernú úspešnosť podporených projektov a vysokú mieru efektivity v podpore vývoja audiovizuálnych diel z finančných prostriedkov fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.