Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 7. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

7. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

21. júla, 2021

Siedme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021 sa uskutoční v utorok 27. júla 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry

3.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na úpravu VP AVF č. 2/2020 Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu 2021

5. Návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 7/2021

6. Žiadosť prijímateľa PubRes s.r.o. o zmenu vecného výstupu k projektu „Ema a smrtihlav“

7. Žiadosť prijímateľa Bright Sight Pictures s.r.o. o pôžičku na projekt „Láska hory prenáša“

8. Nový návrh zmluvy žiadateľa nutprodukcia s.r.o. na projekt „Karavan“

9. Sťažnosť ANP proti vybaveniu sťažnosti č. 23/2021 (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

10. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.