Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Príležitosť pre žiadateľov štipendií

Príležitosť pre žiadateľov štipendií

26. júna, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 23. júna 2020 okrem iného zaoberala výsledkami hodnotenia žiadostí na vývoj v programe 1, predložených v prvom termíne uzávierky výzvy 5/2020. Na základe informácií riaditeľa a zástupcov jednotlivých odborných komisií rada podporila úsilie zefektívniť a skvalitniť hodnotiaci proces žiadostí a zároveň poskytnúť žiadateľom o štipendium možnosť priebežne predkladať svoje žiadosti na vývoj audiovizuálnych diel.

V prebiehajúcej výzve 5/2020 preto môžu žiadatelia zaregistrovať a doručiť fondu svoje žiadosti o štipendium v programe 1 kedykoľvek až do termínu 5.10.2020. Doručené žiadosti bude fond vyhodnocovať priebežne, spravidla raz za kalendárny mesiac. Na posúdenie a hodnotenie takto doručených žiadostí fond zriadi osobitnú odbornú komisiu, v ktorej budú mať zastúpenie členovia zo všetkých troch tvorivých oblastí – hrané, dokumentárne aj animované audiovizuálne diela.

Upozorňujeme žiadateľov, že odborná komisia bude posudzovať predložené žiadosti bez osobných prezentácií, predovšetkým v záujme operatívneho zabezpečenia hodnotiaceho procesu. Preto je potrebné, aby žiadatelia predložili v žiadosti čo najviac informácií o svojich tvorivých zámeroch. Zároveň je naďalej možné, aby svoje žiadosti o štipendium opätovne podali aj tí žiadatelia, ktorí v prvom termíne výzvy 5/2020 nezískali dostatočný počet bodov na podporu svojej žiadosti.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.