Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2018

Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2018

27. júla, 2018

Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 7/2018. V nej môžu oprávnení žiadatelia v termíne od 1. augusta do 10. septembra 2018 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

Výzva je zameraná na produkciu hraných, dokumentárnych a animovaných kinematografických diel s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta, na vývoj a produkciu animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a tiež na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel v podprograme 1.5 - Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta.

Štandardné priority v tejto výzve sú určené Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018 a zohľadňujú najmä dôraz na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál stvárnenia témy, rozvíjanie žánrov s dôrazom na divácky potenciál projektu, ako aj záväzok prijímateľa preinvestovať z poskytnutej dotácie najmenej 80% oprávnených výdavkov na území Slovenskej republiky.

Aj vo výzve 7/2018 sú osobitnou prioritou nízkorozpočtové dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich tvorcov a/alebo producentov s dôrazom na prvé alebo druhé filmy režisérov alebo producentov resp. producentských spoločností (iniciatíva „MINIMAL“).

Audiovizuálny fond pokračuje v iniciatíve „MINIMAL“, ktorá v minulosti dala príležitosť vzniknúť až trom filmom (Babie leto, Kandidát, Stanko) a vo výzve 2/2018 fond už podporil jeden takýto nový projekt. Zámerom je podnietiť a primeranou finančnou sumou garantovať realizáciu aj verejné uvedenie nízkorozpočtových kinematografických diel ako vhodnej tvorivej aj producentskej príležitosti najmä pre mladých režisérov a/alebo producentov, respektíve producentských spoločností. Podpora projektov zamerania „MINIMAL“ predstavuje overený spôsob vytvorenia príležitostí pre začínajúcich profesionálnych filmárov vo všetkých tvorivých profesiách. Na túto osobitnú prioritu je v rámci výzvy 7/2018 predbežne určená suma 150.000 eur, pričom Audiovizuálny fond predpokladá podporiť v tejto výzve najmenej jeden ďalší projekt, ktorý spĺňa vo výzve uvedené kritériá.


Vo výzve 7/2018 sa pri predkladaní, spracovaní a hodnotení žiadostí budú uplatňovať už nové vnútorné predpisy fondu: Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry a Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu. Obidva tieto predpisy reflektujú aj legislatívne zmeny vyplývajúce z novelizácie zákona o Audiovizuálnom fonde s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.