Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Fond navýšil podporu pre kiná

Fond navýšil podporu pre kiná

27. novembra, 2020

Audiovizuálny fond naďalej poskytuje kinám na Slovensku finančnú pomoc určenú na zmiernenie dôsledkov opatrení voči ochoreniu COVID-19. Na tento účel dostal fond od ministerstva kultúry osobitný finančný príspevok, z ktorého rada fondu vyčlenila pol milióna eur pre prevádzkovateľov kín.

V prvom kole osobitnej výzvy 9/2020 fond z týchto prostriedkov podporil 176 kinosál celkovou sumou 502 400 eur. Vzhľadom na to, že viaceré kiná z objektívnych dôvodov nestihli septembrový termín uzávierky, rozhodla rada fondu výnimočne o vyhlásení dodatočného termínu v tejto výzve. V ňom dostal fond ďalších jedenásť žiadostí od jednosálových kín z rôznych regiónov Slovenska. Celkový počet podporených kinosál sa tak zvýšil na 187, čo predstavuje takmer 85% všetkých štandardných kín na Slovensku.

Vzhľadom na počet doručených žiadostí a v súlade so znením výzvy rada fondu 25.11.2020 schválila návrh riaditeľa Martina Šmatláka na zvýšenie jednotkovej sumy dotácie pre žiadosti predložené v dodatočnom termíne z pôvodných 2 500 eur na 3 400 eur. Týmto zvýšením bude celková suma, ktorú fond poskytne v dodatočnom termíne, predstavovať 37 400 eur a fond ju celú uhradí zo svojho rozpočtu.

Celkom v oboch termínoch na predkladanie žiadostí Audiovizuálny fond v rámci mimoriadnej výzvy rozdelil 539 800 eur medzi 68 prevádzkovateľov kín. Sumu 500 000 eur určenú na podporu kín z mimoriadnej dotácie ministerstva kultúry tak fond navýšil o takmer 40 tisíc eur z vlastného rozpočtu, aby tak operatívne pomohol udržaniu existencie a riadnej prevádzky čo najväčšieho počtu kinosál na Slovensku.

Prijímatelia môžu poskytnutú mimoriadnu dotáciu využiť na zabezpečenie programu filmových predstavení so zameraním najmä na uvádzanie nových slovenských alebo európskych filmov. Zo slovenských kinematografických diel sú prioritou najmä tie, ktoré budú mať riadnu alebo odloženú distribučnú premiéru v prvom polroku 2021.

Poskytnuté prostriedky môžu prijímatelia použiť aj na prezentáciu a propagáciu programu filmových predstavení a komunikáciu s publikom, na dodržiavanie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia COVID-19, ako aj na svoje prevádzkové náklady vrátane obdobia, počas ktorého museli byť kiná zavreté. Audiovizuálny fond v komunikácii so žiadateľmi aktuálne ukončuje administratívny proces a postupne uhrádza dotácie žiadateľom. Každému podporenému žiadateľovi fond vyplatí schválenú sumu naraz v jednej splátke čo najskôr po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Mimoriadna výzva 9/2020 určená na pomoc kinám bude týmto ukončená. Fond v súčinnosti s prevádzkovateľmi kín a s filmovými distributérmi už vyprofiloval návrh na ďalšiu pomoc určenú na záchranu filmovej distribučnej siete na Slovensku v aktuálnej situácii. Spolu so zástupcami profesijných združení tento návrh čoskoro predstaví ministerstvu kultúry aj odbornej verejnosti.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.