Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Pochvala transparentnosti Audiovizuálneho fondu

Pochvala transparentnosti Audiovizuálneho fondu

29. mája, 2012

Nezávislá mimovládna organizácia Transparency International Slovensko na svojej stránke v známej sociálnej sieti zverejnila ojedinelú pochvalu. Ocenila ňou úsilie Audiovizuálneho fondu postupne rozširovať štruktúru aj rozsah informácií, ktoré fond poskytuje verejnosti o výsledkoch svojej podpornej činnosti. „Dnes má fond na webe najtransparentnejšiu databázu udeľovania grantov na Slovensku, akú poznáme - vrátane presného bodovania a ústneho vysvetlenia dôvodov ne/podpory od členov komisie, sú tam podrobné popisy grantov, ich realizátorov vrátane ich minulých aktivít z grantov, rozpočtu projektov a v prípade úspechu aj podpísanej zmluvy. Skvelý vzor pre ostatné inštitúcie,“ píše Transparency International.

Je to dôležité odborné ohodnotenie funkcionality a obsahu verejnej databázy fondu, ktorý postupne rozširuje možnosti pre oboznámenie sa verejnosti s činnosťou fondu. Jedným z jeho cieľov je zabezpečiť transparentnosť v správe a používaní verejných financií, zvýšiť osobnú zodpovednosť ľudí, ktorí o žiadostiach rozhodujú, ako aj sprehľadniť pre verejnosť celý proces podpory a vyúčtovania konkrétnych žiadostí, s osobitným dôrazom na dosiahnuté výsledky podporených projektov.

V ďalších krokoch rozvoja svojej online databázy fond plánuje zaviesť funkciu priameho exportu dát a tiež prepojiť jednotlivé záznamy o tých čiastkových žiadostiach, ktoré sa viažu k tomu istému audiovizuálnemu dielu alebo podujatiu. V nasledujúcej fáze potom bude fond hľadať možnosti na vzájomné prepojenie databázy žiadostí s podrobnou databázou slovenských audiovizuálnych diel, ktorú spravuje a pripravuje na sprístupnenie verejnosti Slovenský filmový ústav. Externí používatelia tak budú môcť získať informácie o konkrétnom projekte od jeho žiadosti vo fonde, cez podrobný faktografický popis hotového projektu, informácie o archivovaných materiáloch k nemu až po ohlasy na jeho verejné uvedenie, získané ocenenia a ďalšie dosiahnuté výsledky.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.