Formy podpornej činnosti

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Formy podpornej činnosti

V roku 2023 bude fond poskytovať finančné prostriedky formou (§ 18 ods. 3 zákona)

  • dotácie (v programoch 1 až 5)
  • štipendia v podprogramoch
    • 1.1 až 1.3 s určením pre autorov a spoluautorov slovenských  audiovizuálnych diel v štádiu vývoja, alebo pre filmových profesionálov ako pomoc na elimináciu negatívnych dôsledkov krízovej situácie,
    • 3.2 s určením pre výskumných pracovníkov na realizáciu konkrétnej výskumnej úlohy,
    • 3.3 s určením pre filmových profesionálov na ich potvrdenú účasť na podujatiach poskytujúcich individuálne odborné vzdelávanie alebo na profesionálnu prípravu  a s verejne prezentovaným výstupom pre slovenské audiovizuálne prostredie (štipendium nie je určené na individuálne vzdelávanie formou akreditovaného štúdia na vysokej škole alebo na inej škole)
  • kombinácie dotácie a pôžičky[1] v programe 1 (určenej na produkciu audiovizuálneho diela v podprogramoch 1.1 až 1.3 a 1.5),         v programe 4.


[1] § 18 ods. 3 písm. b) zákona. č. 516/2008 Z.z.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.