Výzvy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy

Termíny výziev  na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v roku 2018.

výzva program / podprogram  forma podpory
Výzva 1/2018    

06.11.2017 - 27.11.2017

12.03.2018 - 26.03.2018

podprogram 1.4

podprogram 2.2

 

podprogram 2.3

 

 

 

dotácia

 

Výzva 2/2018    

17.01.2018 - 12.02.2018

 

program 1 - produkcia v podprogramoch 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5

(s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie) 

dotácia

dotácia/pôžička

Výzva 3/2018    

17.01.2018 - 12.02.2018

- 14.05.2018

 -15.10.2018

podprogram 2.1 - distribúcia a prezentácia

 

dotácia

dotácia/pôžička

 

Výzva 4/2018    

17.01.2018 - 26.03.2018

27.03.2018 - 10.09.2018

program 3

program 4

dotácia,

dotácia /pôžička

(v programe 4)

štipendium

(v programe 3)

Výzva 5/2018

 

 

17.01.2018 - 26.03.2018

27.03.2018 - 15.10.2018

program 1 -  vývoj

(v podprogramoch 1.1 až 1.3)

len vývoj kinematografických diel

dotácia, štipendium
Výzva 6/2018    

17.01.2018 - 14.05.2018

program 1 - vývoj a produkcia audiovizuálnych diel             primárne určených pre televízne vysielanie  (podprogramy 1.1, 1.2., 1.3)

dotácia,

štipendium

 

Výzva 7/2018    

01.08.2018 - 10.09.2018

program 1 - produkcia

v podprogramoch 1.1., 1.2, 1.3 a 1.5

(v podprogramoch 1.1 a 1.2 s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie)

 

 

dotácia

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.