Prehľad termínov uzávierok v roku 2018

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Prehľad termínov uzávierok v roku 2018
termín uzávierky zameranie
                   
forma podpory
27.11.2017

podprogram 1.4 (školské a vzdelávacie diela)

podprogram 2.2 (podujatia)

  dotácia
12.02.2018

podprogramy 1.1,1.2,1.3 a 1.5 (produkcia- okrem diel pre tv vysielanie)

podprogram 2.1 (distribúcia, prezemtácia)

 

 

dotácia

dotácia / pôžička

26.03.2018

program 1 (len vývoj kinematografických diel


podprogram 2.3 

program 3

program 4

 

dotácia/štipendium

dotácia

 dotácia/štipendium

dotácia/pôžička

14.05.2018

podprogram 2.1. (distribúcia a prezentácia)

program 1  (vývoj a  produkcia diel pre tv vysielanie, podprogramy 1.1  až 1.3)

 

dotácia, 

dotácia/štipendium

10.09.2018

podprogram 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia okrem diel pre tv vysielanie v podprogramoch 1.1 a 1.2)

program 3

 

dotácia/pôžička

dotácia/štipendium

dotácia/pôžička

15.10.2018

program 1 (len vývoj  kinematografických diel )

podprogram 2.1 (distribúcia a prezentácia)

 

dotácia/štipendium

dotácia, dotácia/pôžička

       
program/podprogram 1. termín  2. termín  3. termín  

1 / podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (produkcia diel určených nie na tv vysielanie)

12.02.2018 10.09.2018   

podprogram 1.4,

27.11.2017    
1 (vývoj 1.1 až 1.3 len kinematografických diel)  26.03.2018 15.10.2018  
1 (vývoj a produkcia  1.1 až 1.3 len televíznych  diel)  14.05.2018
 
2.1 distribúcia a prezentácia
12.02.2018
 14.05.2018   15.10.2018 
2.2  podujatia
27.11.2017
   
2.3  podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel
26.03.2018
   
3 výskum, vzdelávanie a edičná činnosť
26.03.2018
 10.09.2018  
4 rozvoj audiovizuálnych technológií 26.03.2018
10.09.2018
 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.