Prehľad termínov uzávierok v roku 2019

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Prehľad termínov uzávierok v roku 2019
termín uzávierky zameranie
                   
forma podpory
26.11.2018

podprogram 1.4 (školské a vzdelávacie diela)

podprogram 2.2 (podujatia)

  dotácia
11.02.2019

podprogramy 1.1,1.2,1.3 a 1.5 (produkcia- okrem diel pre tv vysielanie)

podprogram 2.1 (distribúcia, prezemtácia)

 

 

dotácia

dotácia / pôžička

25.03.2019

program 1 (len vývoj kinematografických diel)


podprogram 2.3 

program 3

program 4

 

dotácia/štipendium

dotácia

 dotácia/štipendium

dotácia/pôžička

13.05.2019

podprogram 2.1. (distribúcia a prezentácia)

program 1  (len vývoj a  produkcia diel pre tv vysielanie, podprogramy 1.1  až 1.3)

 

dotácia, 

dotácia/štipendium

09.09.2019

podprogram 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia okrem diel pre tv vysielanie v podprogramoch 1.1 a 1.2)

program 3

program 4

 

dotácia/pôžička

dotácia/štipendium

dotácia/pôžička

14.10.2019

program 1 (len vývoj  kinematografických diel )

podprogram 2.1 (distribúcia a prezentácia)

 

dotácia/štipendium

dotácia, dotácia/pôžička

       
program/podprogram 1. termín  2. termín  3. termín  

1 / podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (produkcia okrem diel určených na tv vysielanie)

11.02.2019    

1 / podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (produkcia okrem diel určených na tv vysielanie v podprogramoch 1.1 a 1.2)

09.09.2019    

podprogram 1.4,

26.11.2018    
1 (vývoj 1.1 až 1.3 len kinematografických diel)  25.03.2019 14.10.2019  
1 (vývoj a produkcia  1.1 až 1.3 len televíznych  diel)  13.05.2019
 
2.1 distribúcia a prezentácia
11.02.2019
 13.05.2019   14.10.2019 
2.2  podujatia
26.11.2018
   
2.3  podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel
25.03.2019
   
3 výskum, vzdelávanie a edičná činnosť
25.03.2019
 09.09.2019  
4 rozvoj audiovizuálnych technológií 25.03.2019
09.09.2019
 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.