Výzvy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy

Termíny výziev  na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v roku 2022.

výzva program / podprogram  forma podpory
Výzva 1/2022    

15.11.2021 - 06.12.2021

 

14.03.2022 - 28.03.2022

podprogram 1.4

podprogram 2.2

 

 podprogram 2.3

 

 

 

 

 

dotácia

 

Výzva 2/2022    

17.01.2022 - 14.02.2022

 

program 1 - produkcia v podprogramoch 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5

(s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie) 

dotácia

dotácia/pôžička

Výzva 3/2022    

17.01.2022 - 12.12.2022

priebežne

podprogram 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3

- distribúcia a prezentácia

 


dotácia

 

Výzva 4/2022    

17.01.2022 - 28.03.2022

29.03.2022 - 05.09.2022

program 3

program 4

dotácia,

dotácia /pôžička

(v programe 4)

štipendium

(v programe 3)

Výzva 5/2022

 

 

17.01.2022 - 28.03.2022

29.03.2022 - 03.10.2022

 

17.01.2022 - 12.12.2022

priebežne

program 1 -  vývoj

(v podprogramoch 1.1 až 1.3)

 

 

štipendiá a dotácie na účasť na podujatiach

dotácia,

štipendium
Výzva 6/2022    

17.01.2022 - 14.02.2022

program 1 - produkcia audiovizuálnych diel           

primárne určených pre televízne vysielanie 

(podprogramy 1.1, 1.2., 1.3)

dotácia,

dotácia/pôžička

 

Výzva 7/2022    

01.08.2022 - 05.09.2022

program 1 - produkcia

v podprogramoch 1.1., 1.2, 1.3 a 1.5

( v podprogramoch 1.1,1.2 a 1.5 s výnimkou diel primárne určrných na TV Vysielanie)

 

 

dotácia

dotácia /pôžička


 
 


 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.