Prispievatelia

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Prispievatelia

Audiovizuálny fond zriadil registračný a informačný systém pre prispievateľov finančných prostriedkov do fondu. Jeho hlavnou úlohou je zjednodušenie a uľahčenie postupu pri výpočte výšky finančného príspevku do Audiovizuálneho fondu a predložení vyúčtovania odvedeného príspevku.

Povinnosť platiť príspevky do Audiovizuálneho fondu upravuje zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Podľa § 30 ods. 1 a 4 tohto zákona, osoby, ktoré platia príspevok do fondu, sú povinné tento príspevok odviesť bezhotovostne a predložiť fondu vyúčtovanie odvedeného príspevku každoročne najneskôr do 31. júla.

Všetky náležitosti, vrátane výkladu príslušných ustanovení zákona sa nachádzajú v Metodickom usmernení pre platiteľov príspevkov do Audiovizuálneho fondu.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo návrhov sa môžu oprávnení prispievatelia obracať na kanceláriu fondu mailom na adresu: barbora.bohmerova (zavináč) avf.sk, prípadne telefonicky na čísle  0948791844.

Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne diela:

  • verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup),
  • súkromné televízie (2% z príjmov za reklamu a telenákup),
  • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia 1%% z ceny každej predanej vstupenky na audiovizuálne predstavenie,
  • distributéri audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel okrem príjmov z kín),
  • prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie retransmisie).
  • poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (0,5% celkových príjmov z poskytovanej služby)

Platí pritom zásada, že príspevok štátu nesmie byť nižší ako celková suma príspevkov od neštátnych subjektov. 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.