Podpora

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel.

Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Podrobné zameranie podpory audiovizuálnej tvorby z finančných prostriedkov fondu na príslušný kalendárny rok upravuje štruktúra podpornej činnosti fondu. Úplné znenie Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na aktuálny rok nájdete v sekcii O fonde > Vnútorné predpisy, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto stránky.

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej tvorby, a to:

  • tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,
  • tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentárnych alebo animovaných slovenských kinematografických diel, 
  • distribúcie audiovizuálnych diel,
  • realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel, 
  • festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, 
  • vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, 
  • rozvoja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
  • rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.