Výzvy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy

Termíny výziev  na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v roku 2024

výzva program / podprogram  forma podpory
Výzva 1/2024    

20.11.2023- 04.12.2023

 

podprogram 1.4.1

podprogram 2.2

 

dotácia

dotácia a pôžička

Výzva 2/2024    

15.01.2024 - 12.02.2024

 

program 1 - produkcia v podprogramoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.2 a 1.5

(s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie)

dotácia

dotácia a pôžička

 

Výzva 3/2024    

15.01.2024 - 25.11.2024 (priebežne)

podprogram 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3

- distribúcia a prezentácia

 

dotácia

dotácia a pôžička

 02.04.2024 - 22.04.2024
podprogram 2.3
- podpora návštevnosti

 dotácia

Výzva 4/2024    

15.01.2024 - 25.03.204

26.03.2024 - 09.09.2023

program 3

program 4

dotácia,

dotácia  a pôžička (v programe 4)

 15.01.2024 - 25.11.2024 (priebežne)
podprogram 3.2 a 3.3
(žiadosti o štipendium alebo dotáciu na účasť na podujatia)

 dotácia / štipendium
Výzva 5/2024

 

 

15.01.2024 - 25.03.2024

26.03.2024 - 07.10.2024

program 1 -  vývoj v podprogramoch 1.1.1, 1.2.1 a 1.3.1


dotácia
 15.01.2024 - 25.11.2024 (priebežne)
program 1 - vývoj v podprogramoch 1.1.1, 1.2.1 a 1.3.1
(vrátane žiadostí o dotáciu na účasť na podujatiach)

štipendium / dotácia

Výzva 6/2024    

15.01.2024 - 12.02.2024

16.09.2024 - 14.10.2024

program 1 - produkcia audiovizuálnych diel v podprogramoch 1.1 až 1.3

(primárne určených pre televízne vysielanie)

dotácia,

dotácia a pôžička

 

Výzva 7/2024    

12.08.2024 - 09.09.2024

program 1 - produkcia audiovizuálnych v podprogramoch 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.2 a 1.5

(s výnimkou diel primárne určených na TV Vysielanie)

 

dotácia

dotácia /pôžička

Termíny uzávierok pre rok 2024
 
 4. december 2023
 podprogramy 1.4.1 a 2.2
 12. február 2024
 podprogramy 1.1 až 1.3, 1.4.2 a 1.5 (produkcia)
 25. marec 2024
 program 1 (len dotácie na vývoj); programy 3 a 4 
 22. apríl 2024
 podprogram 2.3
 9. september 2024
 podprogramy 1.1 až 1.3, 1.4.2 a 1.5 (len produkcia s výnimkou audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie); programy 3 a 4
 7. október 2024
 program 1 (len dotácie na vývoj)
 14. október 2024
 program 1 - produkcia audiovizuálnych diel v podprogramoch 1.1 až 1.3, 1.4.2 a 1.5 
 25. október 2024
 ročná uzávierka priebežného* podávania žiadostí o dotáciu vo výzve 3/2024 a žiadostí o štipendium vo výzvach 4/2024 a 5/2024
 *pri priebežnom podávaní žiadostí fond vyhodnotí doručené žiadosti spravidla raz za kalendárny mesiac
Podrobnejšie:

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.