O fonde

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde

Po takmer dvadsiatich rokoch od zániku štátneho monopolu v oblasti filmu nadobudol 1. januára 2009 účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v znení neskorších predpisov.. Vznikla tak nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond nahradil  grantový program Ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.

Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne diela:

 • verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup),
 • súkromné televízie (2% z príjmov za reklamu a telenákup),
 • prevádzkovatelia kín (1% z ceny každej predanej vstupenky),
 • distributéri audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel okrem príjmov z kín),
 • prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie retransmisie).

Platí pritom zásada, že príspevok štátu  je najmenej 6 miliónov euro ročne. 

Audiovizuálny fond finančne podporuje:

 • vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií
 • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
 • prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí
 • digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii
 • filmové festivaly a prehliadky
 • výskum a vydávanie odbornej literatúry
 • vzdelávanie, workshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii

Hlavné ciele:

 • trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku
 • stabilné finančné zdroje a efektívna administratíva
 • transparentnosť a odbornosť v poskytovaní podpory

Audiovizuálny fond poskytuje:

 • dotácie
 • štipendiá
 • pôžičky

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.