Podmienky používania

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podmienky používania

Nižšie uvedené podmienky tvoria platnú dohodu medzi Vami a Audiovizuálnym fondom. Prístupom, prezeraním a/alebo používaním tejto webovej stránky, potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli ich zneniu a súhlasite s tým, že budete viazaný týmito podmienkami v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Pokiaľ nesúhlasite s uvedenými podmienkami, nepoužívajte tieto webové stránky.

Informácie na týchto stránkach môžu obsahovať vecné nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Audiovizuálny fond nechce prijímať dôverné informácie ani inak chránené informácie od Vás prostredníctvom našich webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek informácie alebo materiály poskytnuté Audiovizuálnemu fondu nebudú považované za dôverné. Zaslaním takýchto informácií alebo materiálu udeľujete Audiovizuálnemu fondu neodvolateľné právo používať, reprodukovať, zobrazovať, predvádzať, upravovať, šíriť a distribuovať tieto informácie alebo materiály.

V žiadnom prípade Audiovizálny fond nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tejto stránky.

Audiovizuálny fond môže kedykoľvek tieto podmienky revidovať tým, že aktualizuje tento zápis. Používaním tejto webovej stránky, súhlasíte, že budete viazaní aj takými zmenami. Preto je nutné pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste boli informovaní o aktuálnych podmienkach, ktorými ste viazaní.

Dátum poslednej zmeny: 30.01.2011

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.