Ochrana osobných údajov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Ochrana osobných údajov

Všeobecne

Audiovizuálny fond, so sídlom Grösslingová 53, 811 09 Bratislava, IČO 42169330 (ďalej len "prevádkovateľ") rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi jeho webové stránky, alebo odpovie či inak reaguje na správy publikované na týchto stránkach (ďalej len "používateľ"). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určuje, ktoré osobné údaje používateľa budú spracovávané, poskytované, poprípade sprístupňované, účel ich spracovania, ako aj spôsob, akým sa budú tieto osobné údaje a informácie využívať. Toto vyhlásenie vám poradí, čo máte robiť, ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje z dôvodu návštevy webového sídla Audiovizuálneho fondu spracovávané, poskytované, prípadne inak sprístupňované.

Toto vyhlásenie sa môže meniť, preto odporúčame pravidelne sledovať jeho obsah.

Osobné údaje

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "osobné údaje""zákon o ochrane osobných údajov"), za účelom poskytovania služieb používateľovi v rozsahu (zákon č. 516/2008 Z. z. v znení zákona 532/2010 Z. z. a vnútornými predpismi prevádzkovateľa) vymedzeného okruhu činnosti prevádzkovateľa a za účelom ich evidencie týchto údajov na dobu neurčitú.

Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával za vyššie uvedeným účelom a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvavaním osobných údajov je udelený dobrovoľne a možno ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou doporučeného listu odvolať. V prípade odovolania súhlasu prevádzkovateľ zruší užívateľské konto používateľa a odstráni všetky osobné údaje používateľa získané na základe súhlasu o čom používateľa informuje prostredníctvom elektronickej pošty.

Osobnými alebo súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané (napr. emailová adresa, ktorá slúži na komunikáciu služby, napr. registračná služba, alebo na komunikáciu prevádzkovateľa s užívateľom a pod.). IP adresa počítača, časy prístupov užívateľa sa za súkromný údaj používateľa nepovažujú.

Prevázkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné ani súkromné údaje používateľa bez jeho súhlasu žiadnej tretej osobe, iba ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Neosobné údaje zbierané automaticky

V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať, poskytovať alebo sprístupňovať informácie o Vás, ktoré nepatria do kategórie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ide napríklad o údaje súvisiace s typom používaného internetového prehliadača, typom operačného systému počítača a názvom domény, z ktorej ste prešli na našu stránku. Tieto údaje slúžia výhradne pre účely lepšieho pochopenia zvyklostí našich užívateľov a zdokonalenia nami poskytovaných služieb.

Údaje automaticky ukladané na pevný disk Vášho počítača

Pri zobrazovaní niektorej našej stránky alebo diskusnej skupiny môže prevádzkovateľ uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu "cookie" alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo diskusiu na mieru Vašim záujmom a preferenciám. Tieto súbory je možné v prípade väčšiny internetových prehliadačov z pevného disku odstrániť. Nezabudnite prosím, že vymazanie, alebo blokovanie "cookies" môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.

Dátum poslednej zmeny: 02.06.2016 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.