Logo Audiovizuálneho fondu

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Logo Audiovizuálneho fondu

Výhrada k použitiu loga

Audiovizuálny fond si vyhradzuje právo udeľovať súhlas a/alebo dohodnúť povinnosť na použitie loga Audiovizuálneho fondu tretími osobami.

Logo Audiovizuálneho fondu je oprávnený používať, okrem Audiovizuálneho fondu, výlučne prijímateľ finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov alebo osoba, ktorej Audiovizuálny fond udelil osobitný súhlas na použitie loga Audiovizuálneho fondu.

Neoprávnené použitie loga Audiovizuálneho fondu alebo použitie loga Audiovizuálneho fondu bez právneho dôvodu za žiadnych okolností nezakladá žiadne povinnosti Audiovizuálneho fondu voči neoprávnenému používateľovi alebo voči tretím osobám.

Pri neoprávnenom použití loga Audiovizuálneho fondu alebo použití loga Audiovizuálneho fondu bez právneho dôvodu môže Audiovizuálny fond uplatniť právny postih proti neoprávnenému používateľovi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Logo na stiahnutie

Title Type Author Date Size Tags
Dizajn manuál Dizajn manuál k logu Audiovizuálneho fondu .pdf marca 01, 2011 1,13 MB Download
Logo AVF PC EN Audiovisual fund logo for PC (English). ZIP Archive contains color, negative and one color version of AVF logo. Logo is stored in .EPS, .AI and .PDF formats. .zip marca 13, 2011 4,98 MB Download
Logo AVF PC SK 2 riadkové 2 riadkové logo Audiovizuálneho fondu (slovenská verzia). ZIP archív obsahuje farebné, negatívne a jednofarebné prevedenie loga. Logo je vo formátoch .EPS, .AI a .PDF. .zip marca 13, 2011 4,96 MB Download
Logo AVF PC SK 3 riadkové 3 riadkové logo Audiovizuálneho fondu (slovenská verzia). ZIP archív obsahuje farebné, negatívne a jednofarebné prevedenie loga. Logo je vo formátoch .EPS, .AI a .PDF. .zip marca 13, 2011 2,54 MB Download
Logo AVF PC SR 2 riadkové 2 riadkové logo Audiovizuálneho fondu (verzia pre ČR). ZIP archív obsahuje farebné, negatívne a jednofarebné prevedenie loga. Logo je vo formátoch .EPS, .AI a .PDF. .zip marca 13, 2011 4,99 MB Download
Logo AVF PC SR 3 riadkové 3 riadkové logo Audiovizuálneho fondu (verzia pre ČR). ZIP archív obsahuje farebné, negatívne a jednofarebné prevedenie loga. Logo je vo formátoch .EPS, .AI a .PDF. .zip marca 13, 2011 4,99 MB Download

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.