Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Slovenská filmová a televízna akadémia a Audiovizuálny fond si Vás dovoľujú pozvať na odbornú diskusiu o zvyšovaní efektivity finančnej podpory produkcie audiovizuálnych diel z verejných zdrojov. Diskusia sa bude konať 11. októbra 2016 o 16,00 hod. v projekcii Barco Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. 2 v Bratislave.

  • Po verejnej výzve fondu na predloženie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu sa rada fondu na svojom augustovom zasadaní zaoberala aj vymenovaním ich členov.

  • Siedme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2016 sa uskutoční v pondelok 15. augusta 2016 o 15.00 hod.v miestnosti BARCO v sídle Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej 2, v Bratislave a v utorok 16. augusta 2016 o 14.00 hod. v sídle Audiovizuálneho fondu na Grösslingovej ul. 53 v Bratislave.

  • Riaditeľ Audiovizuálneho fondu v zmysle čl. 10 ods. 6 Štatútu AVF a v nadväznosti na uznesenie Rady Audiovizuálneho fondu č. 46/2016 vyhlásil dňa 29. júna 2016 výzvu na predkladanie návrhov na členov odborných komisií. Na základe výzvy oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii predložili v určenom termíne do 29. júla 2016 návrhy 52 kandidátov na členov odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 26. apríla 2016 zišla na svojom štvrtom rokovaní v tomto roku.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní dňa 19. januára 2016 uznesením č. 7/2016 schválila rozpočet AVF na rok 2016.

  • V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2016 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 9/2016 z 19. januára 2016 fond vyhlásil výzvy č. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 8. decembra 2015 okrem iného schválila aj úpravu vnútorných predpisov fondu, ktorú predložil riaditeľ fondu. Návrhy na jednotlivé zmeny vychádzajú z odporúčaní dozornej komisie aj z potreby zjednodušiť administratívne procesy v súvislosti s použitím a s vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom riadnom rokovaní 3. novembra 2015 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2016, vzala na vedomie návrh výzvy 1/2016 a súhlasila so zvýšením rámcovej sumy finančných prostriedkov vo výzve 7/2015.

  • Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič v súlade s § 10 ods. 1 zákona 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde vymenoval JUDr. Ivanu Malákovú za členku dozornej komisie fondu so začiatkom funkčného obdobia 11. októbra 2015.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.