Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
 • Audiovizuálny fond vyhlásil prvú výzvu roku 2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom ôsmom rokovaní schválila návrh na mimoriadnu podporu distribúcie z rozpočtu fondu na rok 2022. Žiadosti na osobitnú podporu distribúcie sa môžu predkladať v rámci výzvy 3/2022 , ktorá má uzávierku 12.12. 2022. Oprávnení žiadatelia sú tie subjekty, ktorých hlavná a z hľadiska obratu prevažujúca činnosť je distribúcia filmov v kinách v SR a zároveň v roku 2022 pokračujú v činnosti a v tomto roku uviedli aspoň jeden film.

 • Rada Audiovizuálneho fondu vyhlásuje výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu.

 • 03.06. 2022

  Podpora v polčase

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní 31. mája 2022 si okrem iného vypočula aj informácie o výsledkoch hodnotenia žiadostí o dotáciu predložených na základe výziev 1/2022, 2/2022, 6/2022, prvého termínu uzávierky výzvy 4/2022, tretieho kola výzvy 3/2022 a štipendií v priebežnej výzve 5/2022 . Zavŕšila sa tak podstatná časť z kalendára výziev na predkladanie žiadostí fondu v roku 2022.

 • Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra vyjadrujú úplnú podporu ľuďom a inštitúciám na Ukrajine v súvislosti s neakceptovateľnou okupáciou jej územia vojskami Ruskej federácie. Považujeme Ukrajinu za nášho blízkeho koprodukčného partnera a za neoddeliteľnú súčasť európskeho audiovizuálneho priestoru, čoho dôkazom sú aj viaceré medzinárodne úspešné koprodukčné diela (Cenzorka v réžii Petra Kerekesa, Čiara Petra Bebjaka, Pomaľované vtáča režiséra a producenta Václava Marhoula či televízny seriál Slovania od tvorcov Petra Bebjaka, Michala Blaška, Serhija Sanina a Olega Stachurského).

 • Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

 • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov. Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbara Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

 • Audiovizuálny fond v roku 2015 vytvoril systémové podmienky pre poskytovanie dotácií určených na podporu audiovizuálneho priemyslu.Na základe vyhodnotenia doterajšej praxe došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 k ďalšej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Legislatívny rámec tejto zmeny nanovo upravuje vyhláška ministerstva kultúry. Jej aktuálne zmeny pripravilo ministerstvo po podrobnej odbornej diskusii so zástupcami profesijných združení. Na základe riadneho legislatívneho procesu podpísala ministerka kultúry novelu vyhlášky v decembri 2020.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 21. apríla schválila aj jednotnú prílohu správy audítora k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých na podporu audiovizuálnej kultúry. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť z administratívnej kontroly vyúčtovaní fond pristúpil k zavedeniu povinnej prílohy správy.audítora

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.