Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom májovom rokovaní okrem iného zaujala kladné stanovisko k návrhu Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku (ZPK) na zmenu termínu vyúčtovania dotácií, ktoré fond poskytol v mimoriadnej výzve 9/2020. Vzhľadom na to, že kiná boli v priebehu roka 2020 opakovane zavreté kvôli opatreniam voči pandémii COVID-19 a tento núdzový stav trvá až do mája tohto roka, ZPK požiadalo v mene svojich členov fond o posun termínu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

  • Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala s účinnosťou od 3. mája 2021 nových členov rady Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie šiestich rokov, nakoľko koncom marca uplynulo funkčné obdobie štyrom členom rady. Kandidátov na členov rady predkladala odborná verejnosť na základe výzvy ministerstva a v súlade so zákonom.

  • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov. Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbara Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

  • Rada Audiovizuálneho fondu 1. februára 2021 vymenovala 31 nových členov odborných komisií. Na základe výzvy riaditeľa fondu z 13. novembra 2020 návrhy kandidátov predložilo 13 osôb pôsobiacich v audiovízii a fond tak dostal celkom 37 návrhov na nových členov odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu schválila na svojom prvom rokovaní v roku 2021 návrh riaditeľa fondu Martina Šmatláka na zvýšenie sumy určenej na podporu žiadostí o dotáciu na vývoj audiovizuálnych diel v druhom termíne výzvy 5/2020. Zvýšením o 160 tisíc eur sa disponibilná suma oproti pôvodnej viac ako zdvojnásobila, čo umožnilo podporiť všetky žiadosti odporúčané odbornými komisiami.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

  • Audiovizuálny fond v roku 2015 vytvoril systémové podmienky pre poskytovanie dotácií určených na podporu audiovizuálneho priemyslu.Na základe vyhodnotenia doterajšej praxe došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 k ďalšej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Legislatívny rámec tejto zmeny nanovo upravuje vyhláška ministerstva kultúry. Jej aktuálne zmeny pripravilo ministerstvo po podrobnej odbornej diskusii so zástupcami profesijných združení. Na základe riadneho legislatívneho procesu podpísala ministerka kultúry novelu vyhlášky v decembri 2020.

  • Audiovizuálny fond v roku 2020 dosiahol v podpore distribúcie audiovizuálnych diel historicky najvyššie ukazovatele za celých jedenásť rokov svojej činnosti. Stalo sa tak v čase, keď výkonnosť filmovej distribúcie v dôsledku prijatých opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 klesla na historicky najnižšiu úroveň za posledné desaťročie. Dôvodom tohto stavu je opakované a dlhodobé prerušenie prevádzky kín na Slovensku.

  • Audiovizuálny fond pred niekoľkými dňami ukončil hodnotenie žiadostí o poskytnutie štipendia vo výzve 5/2020. Zavŕšilo sa tak desať rokov poskytovania finančnej podpory audiovizuálnej kultúry touto formou, ktorá je podľa zákona určená výlučne fyzickým osobám na ich tvorivú, vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť.V programe 1 zameranom na podporu tvorby audiovizuálnych diel začal fond poskytovať štipendiá v roku 2011. Odvtedy touto formou podporil 257 žiadostí celkovou sumou vyše trištvrte milióna eur.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.