Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu číslo 6/2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Termín na predkladanie žiadostí vo výzve č. 6/2014 je od 1. augusta do 16. septembra 2014.

  • V nadväznosti na rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu dňa 13. mája 2014, prijal riaditeľ fondu Martin Šmatlák rozhodnutia, podľa §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde, o žiadostiach predložených na základe výzvy č 3/2014 v programe 2 a výzvy č. 4/2014 v programoch 3 a 4.

  • Rada Audiovizuálneho fondu dňa 29. apríla 2014 po verejnej prezentácii projektu riadenia a rozvoja fondu a následnom vypočutí jednohlasne zvolila Doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa.

  • Audiovizuálny fond podľa §23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z.z. zverejnil dnes svoju výročnú správu za rok 2013.

  • V nadväznosti na rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu dňa 15. apríla 2014, prijal riaditeľ fondu Martin Šmatlák rozhodnutia, podľa §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde, o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2014 v programe 1 a výzvy č. 3/2014 v programe 2.

  • Audiovizuálny fond v záujme priebežne zlepšovať sprístupňovanie informácií o svojej podpornej činnosti pre verejnosť zmenil doteraz existujúci modul informačného systému „štatistika pre verejnosť“ na novú „Verejnú databázu Audiovizuálneho fondu“.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom treťom rokovaní v roku 2014 schválila zmeny vnútorných predpisov, ktoré predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Základným účelom prijatých úprav je zjednodušenie postupu registrácie a predkladania žiadosti o dotáciu alebo pôžičku, ako aj predkladania potvrdení potrebných pre uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

  • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom prvom riadnom zasadnutí v roku 2014 dňa 21. januára vypočula informáciu zástupcov odborných komisií o návrhoch sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 5/2013 (druhý termín predkladania žiadostí v programe 1, na vývoj) a vo výzve č. 1/2014 (podujatia v programe 2) a zároveň schválila návrh komisií na dofinancovanie priorít z rezervy fondu.

  • Na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 92/2013 zo 17.12.2013 fond vyhlásil nové výzvy č. 2 až 5/2014.

  • Audiovizuálny fond na svojom webovom sídle v sekcii Zákony a súvisiace predpisy zverejnil nové právne úpravy, ktoré sa dotýkajú jeho činnosti.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.