Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom riadnom rokovaní 3. novembra 2015 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2016, vzala na vedomie návrh výzvy 1/2016 a súhlasila so zvýšením rámcovej sumy finančných prostriedkov vo výzve 7/2015.

  • Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič v súlade s § 10 ods. 1 zákona 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde vymenoval JUDr. Ivanu Malákovú za členku dozornej komisie fondu so začiatkom funkčného obdobia 11. októbra 2015.

  • 11. septembra 2015 za prítomnosti dvoch členov dozornej komisie AVF sa uskutočnilo určenie členov odborných komisií pre Program 1 vo výzve 7/2015.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 18. augusta 2015 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2015 schválila návrh rozšírenia Štruktúry podpornej činnosti na rok 2015 o nový podprogram 2.3 - podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v programe 2 - Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti.

  • Audiovizuálny fond, po preskúmaní žiadosti žiadateľa Spectral s.r.o., vydal prvé osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktorým bude druhá séria televízneho seriálu Marco Polo.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení. Rada schválila výročnú správu AVF za rok 2014. Rada sa na svojom rokovaní oboznámila aj s výsledkami hodnotiaceho procesu a práce odborných komisií pri posudzovaní žiadostí vo výzve č.2/2015 a z prvého termínu uzávierky výzvy č. 3/2015.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení a v úvode rokovania si zvolila svojho predsedu aj podpredsedu na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedom rady fondu sa stal Miloslav Luther a za podpredsedu rady bol zvolený Róbert Ťavoda.

  • Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30.3.2015 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia vymenoval na návrh odbornej obce šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu.

  • 25. februára 2015 sa na rokovaní dozornej komisie uskutočnilo určenie členov odborných komisií pre Program 1 vo výzve 2/2015 a pre podprogram 2.1 vo výzve 3/2015.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.