Vyúčtovanie finančných prostriedkov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Vyúčtovanie finančných prostriedkov

Audiovizuálny fond vypracoval pre prijímateľov nový nástroj na vyhotovenie a predkladanie vyúčtovania a vecného vyhodnotenia poskytnutých finančných prostriedkov. Vychádza z doterajších skúseností fondu aj z pripomienok a z konštruktívnych návrhov odbornej verejnosti.  Prístup k aplikácii elektronického vyúčtovania majú všetci registrovaní užívatelia systému a je rovnaký ako pri registrácii žiadosti na adrese http://registracia.avf.sk . Elektronické formuláre pre vyúčtovanie môže používateľ nájsť pri detailnom zobrazení každej svojej podporenej žiadosti.

Nová aplikácia prináša flexibilnejší a prehľadnejší postup na vypracovanie vyúčtovania, jeho celkovú rekapituláciu a automatizované prepojenie na údaje v rozpočte projektu, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Kancelárii fondu zároveň umožňuje účelnejšiu následnú kontrolu vyúčtovania a použitia prostriedkov fondu. Zachováva pritom všetky povinné súčasti vyúčtovania určené zákonom a vnútornými predpismi fondu. Po zaregistrovaní jednotlivých elektronických formulárov vyúčtovania môže prijímateľ v systéme jednoducho vyhotoviť tlačový výstup, ktorý slúži ako doklad o vyúčtovaní. Vybraté údaje z vyúčtovania a z vecného vyhodnotenia jednotlivých projektov budú súčasťou rozšírených informácií pre verejnosť, ktorých rozsah schválila rada.

Kancelária fondu od 1. 10. 2011 prijíma vyúčtovanie poskytnutej dotácie, resp. štipendia výlučne na tlačivách vytvorených prostredníctvom novej aplikácie registračného systému AVF. Povinnosť doručiť kancelárii fondu vytlačené a prijímateľom podpísané formuláre vyúčtovania (ako tlačový výstup z elektronickej aplikácie) spolu so všetkými povinnými prílohami ostala nezmenná.

Charakteristika a základný návod k aplikáciii Vyúčtovanie

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.