Prof. PhDr. Martin Ciel PhD.

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Komisia pre program 3 > Prof. PhDr. Martin Ciel PhD.

filmový teoretik a kritik

V roku 1986 ukončil štúdium filmovej vedy na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu až do roku 1990 pôsobil v Kabinete divadla a filmu Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 1990 až 1994 pôsobil v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci oddelenia výskumu. Od roku 1998 je pedagógom na FTF VŠMU, na Katedre filmovej vedy. Okrem toho absolvoval prednáškové cykly na FAMU a Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne a Bieloruskej univerzite v Minsku.

Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela.Teoretické štúdie publikoval v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, aj v zahraničí. Hlavné knižné práce: Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007). Je spoluautorém publikácií: Archetyp-Mýtus-Utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka (2000).

Prezidentka SR ho dňa 23.3.2023 vymenovala za vysokoškolského profesora.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.