Mgr. Martin Kaňuch

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Komisia pre program 3 > Mgr. Martin Kaňuch

Redaktor

Narodil sa 21. 1. 1973 v Košiciach. V rokoch 1991 až 1996 študoval estetiku a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1996 až 1999 absolvoval postgraduálne štúdium filmovej vedy na FTF VŠMU. Od roku 2003 je redaktorom edičného oddelenia SFÚ v Bratislave a podieľa sa na príprave knižných publikácií SFÚ. Od roku 1998 je šéfredaktorom filmologického časopisu Kino-Ikon a od 1999 aj členom redakčného kruhu českého periodika Iluminace. V rokoch 1996 až 2003 pedagogicky pôsobil na Katedre filmovej vedy FTF VŠMU v Bratislave.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.